Wada Hadalka bulshada ee muhiimka ah ee West Bank: Talaadada Nofeenber 28, 2017 5:30-8 p.m.

Digniin Dhamaan dadka degan, shaqaalaha, ardayda, ganacsatada iyo milkiilayaasha hantida West Bank: waxaan dooneynaa inaan maqalno codkaaga inta lagu jiro wadahadalka xaafaddan ee muhiimka ah ee Brian Coyle Center oo ku saabsan mustaqbalka laba ka mid ah ururrada jaaliyaddeena, Barnaamijka Dib-u-habaynta Xaafadda Cedar Riverside Isbahaysiga Beesha Galbeedka Bulshada.

Fadlan wac (612) 440-0569 taleefan ama qoraal u dir si aad isugu diiwaangeliso dhacdada.

Somali_Cedar_Riverside_Community_Gathering.jpg


Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.