Saldhiga Kowaad 1 waxaay nigu Casuumayaan Xaflada Guri Furka , Maalita: Talaadada Maay 16 Waqtiga 11am ilaa 2pm duhirnimo.

Saldhiga Kowaad 1 waxaay nigu Casuumayaan Xaflada Guri Furka ,  Maalita: Talaadada Maay 16 Waqtiga 11am ilaa 2pm duhirnimo. Dhamaan Bulshada waxaa niligu casuumay in aad ka soo qaybgashaa Xaflada Saldhiga 1aad ee Minaabolis Minasota.

2017_OPEN_HOUSE_-_Somali.jpg


Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.