Caruur Korinta Soomaaliyeed

Waalidiinta ilmaha Soomalida: U imaada si aad u heshaan fikrado iyo siyaabo aad ku caawintaan horumarka ilmahiina skuulkooda meel aad si fiican wax uga baraneysaan.

Green_Somali_Parenting_2018.jpg


Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.